Yleiset Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Palvelun kuukausilaskutus

Palvelun kuukausilaskutus käynnistyy tilauksen ensimmäisen maksun yhteydessä.
Palvelusi seuraavat kuukausimaksut laskutetaan tililtäsi kuukausittain. Voit päättää kuukausitilauksesi lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@skoggi.com.

Kertamaksu

Jos tilaat kertamaksullisen palvelun, kertamaksun summa maksetaan tilauksen yhteydessä.


Palvelun irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa kuukausimaksullisen palvelun vapaamuotoisesti sähköpostitse info@skoggi.com. Palvelun irtisanomisaika on 1 kuukausi. Kuukausilaskutus loppuu palvelun irtisanomisen jälkeen yhden kuukauden sisällä. Kertamaksullista palvelua ei tarvitse irtisanoa.

Palvelun lopettaminen

Toimittajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tuottaminen. Toimittajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Tällöin myös kuukausimaksullisen palvelun laskutus loppuu.

Palvelun sisältö

Palveluiden sisältö on kuvattu verkkosivullamme www.skoggi.com

Immateriaalioikeudet

Skoggi Oy varaa oikeuden hyödyntää palvelukehityksessään sovelluksiin kerättyjä käyttötietoja niin, että asiakaskohtaista käyttöprofiilia ei voida tunnistaa niistä.

 

Vastuunrajoitus

 

Toimittaja ei takaa Palvelun ja siihen liittyvien sovellusten keskeytyksetöntä tai kaiken kattavaa toimintaa. Toimittaja vakuuttaa, että pyrkii kaikin käytössään olevin keinoin varmistamaan palveluihinsa liittyvien sovellusten toiminnan.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan sellaisten seikkojen vuoksi, joiden se osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään ole kohtuudella voinut estää. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää lakkoa, saartoa, työsulkua tai muuta vastaavaa ylivoimaista tapahtumaa.

Sovellettava lainsäädäntö ja riidanratkaisu

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei ole voitu sopia osapuolten välisissä neuvotteluissa, käsitellään Tilaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jos Tilaajan kotipaikka ei ole Suomessa erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Tilaajalla on myös mahdollisuus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan
käsiteltäväksi.