• Skoggi Oy

Metsien arvo hiilinieluina on ääretön.

Päivitetty: 6. helmi 2020


Suomessa merkittävin ilmastonmuutosta hillitsevä varanto ovat metsät.

Ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja toimivat tärkeinä hiilinieluina.

Vaikka olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta sekä henkilökohtaisella että poliittisella tasolla, Suomessa sekä EU tasolla, hiilinielumme pienenivät vuonna 2018 peräti 43 prosenttia.


Tämä johtuu ennen kaikkea metsänhakkuista. Hakkuiden lisääminen tarkoittaa päästöjen lisäämistä.


SUOMI on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Tällöin hiilidioksidipäästöjä tuotettaisiin korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa hiilinieluun.

Vuonna 2018 Suomen nettonielu oli pienin sitten vuoden 1990. Nyt on aika vähentää hakkuita ja kasvattaa hiilinieluja.

Suomessa on 23M ha metsää, josta valtio omistaa 30%. Yksityisiä metsänomistajia meillä on yli 600 000. Sekä valtio että metsänomistajat voivat ottaa ison vastuun hiilineutraalin Suomen rakentamisessa. Vuokraamalla metsänsä hiilinieluiksi.

Meistä jokaisen tulee ottaa vastuu siitä, että hiilitaseemme on nolla.

Meillä on vain 10 vuotta aikaa saada hiiilidioksidin nettopäästöt nollaan. Ainoat toimivat hiilinielut ovat metsät, maat ja meret. Metsien arvo hiilinieluina on ääretön.

Meidän jokaisen tekemät pienet ratkaisut merkitsevät taistelussa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Yhden henkilön keskimääräiset päästöt voi sitoa vuokraamalla yhden hehtaarin hakkuukypsää metsää. Vuokraamalla metsää siirrät sen hakkuuta tulevaisuuteen ja annan metsän jatkaa kasvuaan, - hiilen sidontaa.

Siksi me olemme perustaneet skoggi.com:in

Nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, konkreettisesti.

Me mahdollistamme henkilökohtaisen kontribuution metsänvuokrausalustallamme sinulle, yksityisenä henkilönä tai metsänomistajana. Myös yrityksiltä vaaditaan aitoja tekoja.

Me tarjoamme vapaaehtoisen mallin, jolla hiillensidonta on mahdollista.

Metsiemme säilyvyys hiilinieluina on avainasemassa, jotta pystymme vastaamaan ilmastotavoitteisiin

Kiitos.


Ulla Koivula

Skoggi Oy, Perustaja.

Markkinoinnin ja digitaalisen myynnin neuvonantaja.

13 katselukertaa0 kommenttia