Arvot

Image by Rene Bieder

Metsämme ovat arvokas hiilinielu.

Suomessa merkittävin ilmastonmuutosta hillitsevä varanto ovat metsät.

Ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja toimivat tärkeinä hiilinieluina.

Woman Alone in Forest

Katoaako hiilinielumme?

Olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta sekä henkilökohtaisella että poliittisella tasolla, Suomessa ja EU:ssa. Silti hiilinielumme pienenivät vuonna 2018 peräti 43 prosenttia.
Man walking in Nature

Sinullakin on nyt mahdollisuus vaikuttaa.

Meistä jokainen voi ottaa vastuu siitä, että hiilitaseemme on nolla.​

Tekemämme pienetkin ratkaisut merkitsevät taistelussa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Vuokraamalla metsää siirrät sen hakkuuta tulevaisuuteen ja annat metsän jatkaa kasvuaan,

- hiilen sidontaa.

Image by Lou Levit

Jokainen voi tehdä ratkaisuja, toimimalla itse.

Nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, konkreettisesti.

Me mahdollistamme henkilökohtaisen kontribuution metsänvuokrausalustallamme sinulle, yksityisenä henkilönä tai metsänomistajana.​

Metsiemme säilyvyys hiilinieluina on avainasemassa, jotta pystymme vastaamaan ilmastotavoitteisiimme