Arvot

Metsien arvo hiilinieluina on

ääretön

Suomen hiilinielut  pienenivät vuonna 2018 peräti 43 prosenttia

Me mahdollistamme henkilökohtaisen kontribuution  

Suomessa merkittävin ilmastonmuutosta hillitsevä varanto ovat metsät.

Ne sitovat hiiltä ilmakehästä ja toimivat tärkeinä hiilinieluina.

Vaikka olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta sekä henkilökohtaisella että poliittisella tasolla, Suomessa ja EU tasolla, hiilinielumme pienenivät vuonna 2018 peräti 43 prosenttia.

Tämä johtuu ennen kaikkea metsänhakkuista. Hakkuiden lisääminen tarkoittaa päästöjen lisäämistä.

Suomi on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Tällöin hiilidioksidipäästöjä tuotettaisiin korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa hiilinieluihin.

Vuonna 2018 Suomen nettonielu oli pienin sitten vuoden 1990. Nyt on aika vähentää hakkuita ja kasvattaa hiilinieluja.

23M

Suomessa on 23M ha metsää, josta valtio omistaa 30%. Yksityisiä metsänomistajia meillä on yli 600 000. Sekä valtio että metsänomistajat voivat ottaa ison vastuun hiilineutraalin Suomen rakentamisessa. Vuokraamalla metsänsä hiilinieluiksi.

Meistä jokaisen tulee ottaa vastuu siitä, että hiilitaseemme on nolla.

Jokaisen tekemät pienet ratkaisut merkitsevät taistelussa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Vuokraamalla metsää siirrät sen hakkuuta tulevaisuuteen ja annat metsän jatkaa kasvuaan,

- hiilen sidontaa.


Nyt jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa, konkreettisesti.

Me mahdollistamme henkilökohtaisen kontribuution metsänvuokrausalustallamme sinulle, yksityisenä henkilönä tai metsänomistajana.

 

Metsiemme säilyvyys hiilinieluina on avainasemassa, jotta pystymme vastaamaan ilmastotavoitteisiimme